Toàn ngành hiện có 67 chị được phong chức danh giáo sư, phó giáo sư; 289 chị có học vị tiến sĩ. Trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đã có 107.012 lượt chị đạt danh hiệu Phụ nữ 2 giỏi cấp cơ sở; 13.143 chị đạt danh hiệu cấp tỉnh, TP, CĐ ngành và 4.211 chị đạt danh hiệu cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã biểu dương những thành tích mà các chị đã đạt được, đồng thời động viên nữ CB-CNVC ngành y tế tiếp tục nỗ lực “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

T.Minh