Hơn 17 doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao - như: Công ty Samsung Vina Electronics, Công ty TNHH Sonion Việt Nam, Công ty TNHH Nidec Servo Việt Nam, Công ty TNHH Nidec Copal Việt Nam, Công ty Intel Products Việt Nam, Công ty Schneider Electric Việt Nam... - đã tham gia chương trình với tổng số lao động cần tuyển dụng là 2.534 người. Các vị trí tuyển dụng và chức danh gồm: kỹ sư điện - điện tử, kỹ sư cơ khí, nhân viên thiết kế, kỹ thuật cơ khí, quản lý chất lượng, quản lý sản xuất, nhân viên thu mua, nhân viên lắp rắp điện tử...

Lao động trẻ tìm việc tại ngày hội việc làm “Kết nối doanh nghiệp và người lao động”
Lao động trẻ tìm việc tại ngày hội việc làm “Kết nối doanh nghiệp và người lao động”

Hơn 2.000 lượt lao động đã tham gia ngày hội để tìm việc làm, phỏng vấn trực tiếp, tìm hiểu mô hình đào tạo nghề tại các doanh nghiệp, các chính sách ưu đãi dành cho lao động cấp cao... Bên cạnh đó, nhiều lao động đã nộp hồ sơ qua mạng.

Tin-ảnh: H.Đào