Những năm gần đây, số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng hằng năm. Cụ thể: Năm 2017: 135.000 người; 2018: 143.000 người; 2019: 152.000 người; 6 tháng đầu năm 2020: 33.000 người (tập trung chủ yếu 3 tháng đầu năm). 3 thị trường thu hút lao động Việt Nam là Đài Loan (Trung Quốc) với 230.000 người, Nhật Bản 200.000 người và Hàn Quốc gần 50.000 người.

Bên cạnh đó, thu nhập tiết kiệm của người lao động làm việc ở nước ngoài cũng tăng so với trước đây, khoảng 1.500 USD tại Nhật Bản và 1.800 USD ở Hàn Quốc, 600 - 800 USD tại Đài Loan (Trung Quốc), 350 - 500 USD ở Malaysia và Trung Đông. Đặc biệt, đối với lao động có chứng chỉ trình độ tay nghề mức lương cơ bản khoảng 900 - 1.000 USD/tháng nhưng thu nhập có thể đến 1.500 - 2.000 USD/tháng nhờ làm thêm và năng suất lao động. Hằng năm, số tiền do người lao động đi làm việc ở nước ngoài gửi về nước khoảng 2,7 - 3,3 tỉ USD.

Đ.Viên