Trên tinh thần "Trung thực, trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm", LĐLĐ quận đã chăm lo cho hơn 1.500 lượt CNVC-LĐ bị bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo và CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng. Các Công đoàn cơ sở đã hướng dẫn CNVC-LĐ học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày, góp phần nâng cao hiệu quả công việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao chuẩn mực đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ. Kết quả, trong 5 năm qua, đã có 561 công trình, mô hình của tập thể được thực hiện. Qua học Bác, có nhiều tập thể, cá nhân có nhiều cách làm hay như: Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế quận 5 là đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19, cũng là đơn vị có nhiều công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiết kiệm chi phí và hạn chế ô nhiễm môi trường; Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Bàu Sen gương mẫu trong việc dạy và học, có nhiều mô hình giảng dạy trực quan sinh động, thu hút học sinh…

Trong 5 năm qua, LĐLĐ quận đã tuyên dương 263 tập thể, 332 cá nhân điển hình trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương 316 gương cá nhân "Người tốt - Việc tốt".

H.Đào