Cụ thể, đã có 759 DN bị ảnh hưởng đến sản xuất - kinh doanh; hơn 42.000 lao động bị ngừng việc, thất nghiệp. Trong đó, lao động trực tiếp trên địa bàn tỉnh là 19.516 người, lao động ngoài tỉnh trở về là 22.607 người. Trong số lao động từ các thành phố lớn trở về phải cách ly tại nhà theo quy định lên đến trên 17.000 người.

Hơn 42.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh - Ảnh 1.

Công nhân các nhà máy chế biến thủy sản cầm cự công việc trong mùa dịch Covid-19 Ảnh: NHẬT HỒ

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương đang tiếp tục điều tra, thống kê số DN, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhằm sẵn sàng hỗ trợ các đối tượng này khi Chính phủ có chính sách hỗ trợ.

V.Linh