Trên cơ sở 5 tiêu chí do LĐLĐ TP đề ra, LĐLĐ quận đã hướng dẫn đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia tốt các phong trào thi đua, qua đó có gần 50 gương điển hình tiêu biểu được LĐLĐ TP và LĐLĐ quận tuyên dương. Ngoài ra, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, CNVC-LĐ quận đã đóng góp hơn 480 triệu đồng cho các hoạt động vì cộng đồng.

Dịp này, LĐLĐ quận đã khen thưởng 59 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời tuyên dương 24 gương "Người tốt - Việc tốt".

M.Chi