Hiện số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,48 triệu người; BHXH tự nguyện 405.000 người; bảo hiểm thất nghiệp 12,7 triệu người; BHYT là 84,7 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ BHYT 89,3% dân số. Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã giải quyết 57.939 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; giải quyết 468.055 người hưởng trợ cấp 1 lần, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 86,73 triệu lượt người khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

Hơn 530.000 người nhận lương qua thẻ ATM - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hiện cơ quan BHXH và bưu điện đang phối hợp thực hiện chi trả cho khoảng 3,1 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; trong đó, chi bằng tiền mặt cho khoảng 2,6 triệu người, chi qua tài khoản thẻ ATM cho khoảng 536.000 người. BHXH các địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân ATM.

D.Thu