Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, trao cờ thi đua của LĐLĐ TP
 cho các Công đoàn cơ sở xuất sắc của ngành y tế
CĐ ngành y tế TP còn  phát động phong trào nuôi heo đất, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho 23 CNVC-LĐ với số tiền hơn 200 triệu đồng; tổ chức hội thi làm các đồ chơi từ phế thải y tế, bán đấu giá sản phẩm được 10 triệu đồng để giúp CNVC-LĐ bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn. 
Tin-ảnh: H.Đào