Khoảng 14 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp - đạt tỉ lệ bao phủ 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi; hơn 90,2 triệu người tham gia BHYT - đạt tỉ lệ bao phủ 91,2% dân số, tăng gần 4,4 triệu người so với cùng kỳ năm 2022.

Bốn tháng đầu năm 2023, hơn 3,3 triệu người đã được giải quyết hưởng mới BHXH; gần 54,5 triệu người khám chữa bệnh BHYT với số tiền được chi trả gần 37 tỉ đồng.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng thực hiện, đáp ứng sự hài lòng, yên tâm, tin tưởng của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính của ngành được cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tích hợp trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, từng bước tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; trên 12.400 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip (đạt 97% tổng số cơ sở trên cả nước) với hơn 25,7 triệu lượt tra cứu.

H.Như