Dự kiến cuối tuần này, tình hình hoạt động sản xuất và nhân sự của các doanh nghiệp sẽ ổn định.

Đến ngày 19-2, có đến 98% lao động của Công ty Nidec Tosok
(KCX Tân Thuận - TPHCM) trở lại làm việc    Ảnh: HỒNG ĐÀO

Theo ông Nguyễn Tấn Định, năm nay, tỉ lệ CN trở lại làm việc đạt mức cao và ổn định là do tình trạng nhảy việc được hạn chế; các doanh nghiệp tuy khó khăn nhưng vẫn tập trung chăm lo đời sống CN trước, trong và sau Tết.

N.Phan