Trong đó, gần 99.000 người hưởng BHXH hằng tháng; hơn 536.000 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 6,52 triệu lượt người; chi trợ cấp thất nghiệp cho 526.000 người; chi hỗ trợ học nghề cho gần 26.000 người.

Về việc cấp mã số BHXH, đến giữa tháng 10/2017, cả nước đã rà soát, cấp mã số BHXH đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu quản lý thu, sổ - thẻ với cơ sở dữ liệu hộ gia đình cho 55,8 triệu người (đạt 75,9%); còn 17,7 triệu người chưa có mã số BHXH (chiếm 24,1%). Các địa phương đạt tỉ lệ cao từ 80% trở lên như: Cao Bằng (96,6%), Điện Biên (93,4%), Yên Bái (91,6%), Đồng Nai (89,2%)… Đến ngày 10-10, cả nước đã cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho trên 4 triệu người, đạt 5,5%.

Hơn nửa triệu người hưởng trợ cấp 1 lần - Ảnh 1.

Theo BHXH Việt Nam, mã số BHXH là mã số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan BHXH cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT, giúp hoàn thiện quy trình quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT. Đồng thời, việc cấp mã sổ mới sẽ giúp chống lạm dụng quỹ BHXH, BHYT, làm căn cứ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử.

Sổ BHXH, thẻ BHYT sẽ được cấp mới, cấp lại theo mẫu (mới) theo mã số BHXH từ ngày 1-8. Mã số BHXH sẽ là dãy số tự nhiên bao gồm 10 chữ số (gồm 2 số đầu là mã tỉnh, 8 số tiếp theo là số tự nhiên) và là số sổ BHXH, đồng thời là 10 số cuối thẻ BHYT.


Tin -ảnh: K.An