Mỗi người hiến từ 350-450 ml máu. LĐLĐ quận còn tổ chức khám sức khỏe miễn phí, tặng thuốc, tặng quà cho CNVC-LĐ tham gia ngày hội.

Hơn100 CNVC-LĐ tình nguyện hiến máu - Ảnh 1.

CNVC-LĐ tham gia hiến máu tình nguyện

Đây là hoạt động thiết thực do LĐLĐ quận Tân Bình tổ chức hằng năm. Phong trào đã được đông đảo CNVC-LĐ hưởng ứng. Nhiều người đã tham gia hiến máu nhiều lần, góp phần giúp các bệnh nhân có cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống.

Tin-ảnh: N.Hà