Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã xem phim tư liệu và ôn lại truyền thống của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Gửi lời chúc mừng đến các nữ cán bộ CĐ, lãnh đạo LĐLĐ quận 11 đã kêu gọi họ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực rèn luyện, nâng cao trình độ và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ - Ảnh 1.

Ông Dương Văn Nhân, Chủ tịch LĐLĐ quận 11, trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc

Dịp này, LĐLĐ quận 11 đã khen thưởng 20 tập thể có nhiều thành tích trong triển khai phong trào "Đảm việc nước - Giỏi việc nhà" tại đơn vị, đồng thời biểu dương 26 cá nhân đạt thành tích tốt trong hội thi viết chữ đẹp chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ.

Tin-ảnh: T.Nga