Thỏa thuận có hiệu lực trong 4 năm, theo đó, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sẽ giảm từ 20%-25% giá niêm yết trên sản phẩm của công ty; trích 5% giá trị của hợp đồng mua bán sản phẩm của công ty để hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức CĐ tại đơn vị, doanh nghiệp khi hợp đồng đó được thực hiện. Công ty cũng sẽ hỗ trợ vận chuyển đến các cơ sở CĐ tại đơn vị, doanh nghiệp hoặc đến địa điểm do người mua đề nghị.

Hợp tác cung cấp sản phẩm giá ưu đãi cho đoàn viên - Ảnh 1.

Đại diện 2 đơn vị tại lễ ký kết. Ảnh: HÀ ANH

CĐ Công Thương Việt Nam sẽ hỗ trợ Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông giới thiệu và thực hiện cung ứng các sản phẩm của đơn vị đến đoàn viên - lao động.

N.Tú