Theo đó, CEP sẽ trực tiếp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đến tận tay đoàn viên và người lao động ở các đơn vị trực thuộc SATRA. Các sản phẩm, dịch vụ do CEP cung cấp gồm: Tín dụng sửa chữa nhà; tín dụng học nghề; tín dụng khẩn cấp; tiết kiệm đoàn viên; tiết kiệm có kỳ hạn. Bên cạnh đó, CEP còn cung cấp các dịch vụ phát triển cộng đồng nhằm hỗ trợ cải thiện an sinh cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn như: Chương trình Học bổng CEP, chương trình Mái nhà CEP, chương trình hỗ trợ tài chính khẩn cấp và thực phẩm thiết yếu.

Hợp tác hỗ trợ vốn cho đoàn viên và người lao động - Ảnh 1.

Đại diện Tổ chức Tài chính vi mô CEP và Công đoàn SATRA tại lễ ký kết

Dự kiến trong 2 năm đầu (2019 và 2020), CEP sẽ tiếp cận phục vụ 3.000 đoàn viên và đến cuối năm 2022 sẽ phục vụ trên 5.000 đoàn viên.

Tin-ảnh: M.Trí