Năm qua, hai bên đã phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền pháp luật lao động, Luật BHXH nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CNVC-LĐ; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; giảm thiểu nguy cơ ngừng việc, lãn công trên địa bàn. Bên cạnh đó, 2 đơn vị còn tổ chức 467 lớp bồi dưỡng tay nghề, nâng bậc thợ cho 36.724 CNVC-LĐ và giải quyết việc làm cho 284.000 lượt lao động.

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM (trái) và ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội TP, tại lễ ký kết
Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM (trái) và ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP, tại lễ ký kết

Phát huy những kết quả đạt được, LĐLĐ TP và Sở Lao động - Thương bình và Xã hội TP tiếp tục ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2015-2016 với mục tiêu tập trung phòng ngừa tranh chấp lao động tập thể tại các doanh nghiệp có nguy cơ cao. Nội dung của chương trình phối hợp gồm: Phối hợp hướng dẫn, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến người lao động; phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật cho CNVC-LĐ và phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại doanh nghiệp.

Tin-ảnh: M.Chi