Việc ký kết nhằm nâng cao văn hóa làm việc an toàn tại cả 2 quốc gia thông qua phòng chống tai nạn lao động công nghiệp. Bộ LĐ-TB-XH cam kết hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp Hàn Quốc (đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ điện tử, công nghệ cao) về vấn đề nguồn lao động, đào tạo nghề, huấn luyện AT-VSLĐ.

Trong giai đoạn 2013-2016, Chính phủ Hàn Quốc đã tài trợ cho Bộ LĐ-TB-XH thực hiện dự án "Nâng cao năng lực phát triển Trung tâm Huấn luyện AT-VSLĐ Việt Nam". Dự án do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) triển khai với tổng kinh phí 3,4 triệu USD.

Th.Thảo