Sở LĐ-TB-XH TP sẽ cử giảng viên đến báo cáo, hướng dẫn ngay tại DN; số học viên tối thiểu là 15 người/lớp, thời gian học 2 ngày. Sau đó, sở sẽ tổ chức kiểm tra, sát hạch, đánh giá kết quả tập huấn. Ngoài chuẩn bị địa điểm tập huấn, DN có trách nhiệm bố trí thời gian và cử NLĐ dự lớp học.

Công nhân tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ là đối tượng của lớp học miễn phí về an toàn lao động
Công nhân tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ là đối tượng của lớp học miễn phí về an toàn lao động

Sở LĐ-TB-XH TP HCM cho biết việc tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của NLĐ về công tác an toàn lao động, góp phần ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn TP. Các đơn vị đăng ký tham gia lập danh sách học viên và gửi về Phòng An toàn lao động Sở LĐ-TB-XH TP HCM (số 159 Pasteur, phường 6, quận 3), ĐT: 3929 2472 hoặc email: atld.sldtbxh@tphcm.gov.vn trước ngày 15-9.

Tin-ảnh: T.Ngôn