Hưởng chế độ hưu trí thế nào? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định của Luật BHXH, điều kiện hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Như vậy, đến tháng 6-2019, ông Phúc tròn 56 tuổi, đủ điều kiện về số năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi theo quy định nên chưa được hưởng chế độ hưu, trừ trường hợp ông bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.