Theo đó, 3 địa phương nói trên sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 và 9 vào cùng một kỳ chi trả. Cơ quan bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp bằng tiền mặt bảo đảm an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trong công văn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết.

N.Tú