Hướng dẫn đóng BHYT, BHXH từ ngày 1-1-2019 - Ảnh 1.

Ngày 28-2-2019 là hạn chót các doanh nghiệp nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ theo lương tối thiểu vùng mới

Theo đó, các đơn vị sử dụng lao động rà soát lại mức lương tối thiểu (LTT) vùng trong thang lương, bảng lương mà đơn vị đã gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động để điều chỉnh lại phù hợp, bảo đảm không được thấp hơn LTT vùng mới. Mức LTT vùng mới được áp dụng như sau: Mức 4.180.000 đồng/tháng áp dụng với đơn vị, doanh nghiệp (DN) hoạt động trên địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè. Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng với đơn vị, DN hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ. DN hoạt động trên địa bàn TP có chi nhánh hoạt động trên địa bàn có mức LTT khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động địa bàn nào, áp dụng mức LTT vùng theo quy định đối với địa bàn đó. Mức lương giao kết hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN không thấp hơn mức LTT vùng đối với người lao động (NLĐ) làm công việc giản đơn nhất. Đối với NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức LTT vùng.

Chậm nhất đến ngày 28-2-2019, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ theo LTT vùng mới.

Tin-ảnh: T.Ngôn