Tại hội nghị, các đại biểu được cán bộ BHXH Việt Nam phổ biến một số điểm mới về Luật BHYT; giới thiệu tổng quan về ứng dụng VssID; hướng dẫn đăng ký, cài đặt và xét duyệt tài khoản; trao đổi, giải đáp các thắc mắc liên quan đến cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID…

Hướng dẫn hơn 500 doanh nghiệp cài đặt ứng dụng VssID - Ảnh 1.

Đại diện đơn vị, doanh nghiệp tìm hiểu cách đăng ký, cài đặt ứng dụng VssID tại hội nghị

Bên cạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn nêu trên, các đơn vị, doanh nghiệp có yêu cầu, cơ quan BHXH cũng sẽ cử cán bộ đến trực tiếp để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt ứng dụng VssID, nhằm đẩy nhanh tiến độ cải cánh thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin BHXH, BHYT đến người dân. C.Hường

Tin-ảnh: C.Hường