Bước 1. Đăng nhập Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam

Truy cập Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Sau đó nhấn "Đăng nhập".

Hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội - Ảnh 1.

Chọn đăng nhập bằng tài khoản Cá nhân, nhập mã số BHXH, mật khẩu, mã kiểm tra rồi nhấn "Đăng nhập"

Hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội - Ảnh 2.

Bước 2. Thay đổi thông tin

Nhấn vào tên tài khoản (góc trên bên trái màn hình sau khi đăng nhập thành công), chọn "Thông tin tài khoản".

Hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội - Ảnh 3.

Tại giao diện Thông tin tài khoản, chọn biểu tượng hình chiếc bút hoặc chiếc ghim tại các trường thông tin để thay đổi, bổ sung thông tin:

Hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội - Ảnh 4.

Sau khi cập nhật các thông tin cần thay đổi hoặc bổ sung, nhập mã kiểm tra rồi nhấn "Ghi nhận"

Nhập mã OTP gửi về số điện thoại đã đăng ký, nhấn "Xác nhận"

Hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội - Ảnh 5.

Gửi hồ sơ thay đổi thông tin thành công, hệ thống hiển thị thông báo như hình dưới:

Hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội - Ảnh 6.

Lưu ý:

- Thay đổi địa chỉ liên hệ: Hệ thống tự động phê duyệt.

- Thay đổi địa chỉ email: Hệ thống kiểm tra, nếu email chưa tồn tại trong hệ thống sẽ cho phép tự động cập nhật.

- Thay đổi số điện thoại: Hệ thống sẽ gửi mã OTP đến số điện thoại hiện tại và số điện thoại mới (thay đổi), nếu nhập đúng mã OTP, hệ thống sẽ tự động cập nhật thay đổi số điện thoại.

A.Chi