Trường hợp đề nghị truy thu theo kết luận thanh tra của cơ quan BHXH hoặc cơ quan thanh tra hoặc quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền (truy thu từ 6 tháng trở lên); hoặc Kết luận kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp truy thu dưới 6 tháng), đơn vị phải lập hồ sơ giao dịch điện tử theo phiếu giao nhận hồ sơ truy thu BHXH, BHYT, BH TNLĐ-BNN kèm theo bản scan kết luận thanh tra hoặc quyết định xử lý vi phạm.

Hướng dẫn truy thu BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1.

Đảm bảo quyền thụ hưởng BHXH của người lao động là trách nhiệm của doanh nghiệp

Đối với trường hợp tự đề nghị truy thu thì đơn vị thực hiện:

a) Trường hợp khi có phát sinh người lao động (NLĐ) đã làm việc nhiều tháng mà đơn vị chưa báo tăng, nay đề nghị truy thu thì lập hồ sơ giao dịch điện tử theo phiếu giao nhận hồ sơ gồm: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, báo tăng ngay cho NLĐ tại tháng hiện hành để kịp thời cấp sổ BHXH và thẻ BHYT cho NLĐ.

b) Sau khi đơn vị lập hồ sơ đề nghị truy thu, cơ quan BHXH sẽ tổ chức đối chiếu kiểm tra hoặc quyết định thanh tra theo đề nghị truy thu của đơn vị. Hồ sơ làm cơ sở lập danh sách truy thu, gồm: Quyết định tuyển dụng, quyết định xếp lương; hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; phụ lục hợp đồng; bảng thanh toán tiền lương (hoặc bảng kê tiền lương, tiền công nếu trả qua ATM) tương ứng thời gian truy thu; thang, bảng lương đã đăng ký với cơ quan lao động địa phương mà đơn vị đang áp dụng.

c) Sau khi có biên bản làm việc (hoặc kết luận kiểm tra; quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền), đơn vi phải lập hồ sơ để gởi cơ quan BHXH truy thu theo luật định.

Tin -ảnh: Đ.Viên