Đây là khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi rác thải tích tụ tại các ao tù, gây mất mỹ quan. Đây cũng là một trong những cộng đồng mà CEP đang phục vụ.

Hưởng ứng Ngày chủ nhật CEP vì môi trường - Ảnh 1.

Tham gia chương trình, đông đảo cán bộ, nhân viên tín dụng CEP cùng người dân địa phương đã thu gom rác thải tại các ao tù và dọc hai bên tuyến đường thuộc khu dân cư, bố trí các thùng rác công cộng ở nơi dễ thấy, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân tại địa phương. Tổ chức Tài chính vi mô CEP cho biết ngoài các hoạt động hỗ trợ vốn cho người lao động nghèo, hằng năm CEP dành khoảng 20 tỉ đồng nhằm cải thiện đời sống cho thành viên nghèo và các hoạt động vì cộng đồng.

T.Nga