Hủy bỏ đơn phương chấm dứt hợp đồng

Ông Võ Cường, phó giám đốc công ty, trả lời: Chúng tôi thừa nhận có ý định đơn phương chấm dứt hợp đồng với chị Nh. vì thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên sau đó do công ty không tuyển được nhân sự thay thế nên muốn giữ chị Nh. ở lại làm việc thêm một thời gian nữa. Theo quy định, mỗi bên đều có quyền hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trước khi hết hạn báo trước nhưng phải thông báo bằng văn bản và được bên kia đồng ý. Nay chị Nh. không đồng ý thì công ty cũng không ép buộc. Chúng tôi sẽ giải quyết thủ tục nghỉ việc cho chị Nh. trong thời gian sớm nhất.