Hiện cả nước có 26.049 NLĐ thực hiện ký quỹ khi đi làm việc tại Hàn Quốc với tổng số tiền hơn 2.600 tỉ đồng. Theo Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 21-8-2013 của Thủ tướng Chính phủ, lao động EPS phải ký quỹ 100 triệu đồng; thời gian thí điểm là 5 năm từ ngày ký.

Kéo dài thời gian thí điểm ký quỹ với lao động chương trình EPS - Ảnh 1.

Như vậy, tới ngày 21-8-2018, việc thí điểm ký quỹ trên đã kết thúc. Theo thống kê, từ tháng 9-2018 đến hết năm 2020, có 10.462 lao động hết hạn hợp đồng phải về nước (chiếm 45,44% số lao động ký quỹ). Vì vậy, Bộ LĐ-TB-XH kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện thí điểm thêm 2 năm (đến ngày 21-8-2020) để có thêm thông tin, số liệu về việc ký quỹ của NLĐ, từ đó đánh giá thực chất hiệu quả của chính sách này.

Cùng với đề xuất kéo dài thời gian thí điểm, Bộ LĐ-TB-XH cũng bổ sung đối tượng được trả lại quỹ. Theo đó, ngoài các đối tượng về nước đúng hạn, về nước do bệnh tật, thiên tai... được trả lại tiền, còn bổ sung NLĐ chấm dứt hợp đồng do chuyển đổi thị thực làm việc và mục đích lưu trú tại Hàn Quốc.

K.An