Kéo dài thời hiệu quá quy định

Ông Trịnh Nhật Minh, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được khiếu nại của người lao động, công ty đã tham khảo ý kiến cơ quan chức năng và được biết công ty kéo dài thời hiệu đến 4 tháng (120 ngày) là sai. Do đó, công ty sẽ hủy quyết định kỷ luật, xin lỗi người lao động và sẽ chú ý nhiều hơn đến các quy định của pháp luật lao động để tránh sai sót.