Dịp này, CĐ ngành đã kết nạp 392 đoàn viên mới, nâng tổng số đoàn viên lên 18.446 người. Trong 6 tháng đầu năm, CĐ các cấp đã giới thiệu cho Đảng 179 đoàn viên ưu tú và đã có 36 người được kết nạp Đảng. CĐ ngành còn tổ chức khám bệnh miễn phí cho 16.432 người nghèo với tổng số tiền thuốc hơn 34 triệu đồng; vận động đóng góp hơn 100 triệu đồng để xây dựng 10 căn nhà tình thương, tặng 7 nhà tình nghĩa ở TPHCM, Hà Tĩnh, Bến Tre và Tiền Giang.
H.Đào