Trong ngày làm việc thứ nhất, đại hội đã chia 4 tổ thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP, dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP. Trong không khí cởi mở và trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi nội dung các văn kiện đại hội. Khẳng định tầm quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhiều ý kiến cho rằng mỗi đảng viên cần thường xuyên nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống để làm gương cho quần chúng. Từng đảng viên phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, liêm khiết trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ…

Đại biểu thảo luận nội dung văn kiện Đại hội Đảng các cấp
Đại biểu thảo luận nội dung văn kiện Đại hội Đảng các cấp

Hôm nay (9-5), trong ngày làm việc thứ hai, đại hội sẽ nghe báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP HCM nhiệm kỳ 2010-2015; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP HCM nhiệm kỳ 2010-2015; báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP.

Tin-ảnh: T.Ngôn