Hội chợ đã thu hút 3.000 lượt người tham gia trực tiếp và hơn 30.000 ứng viên đăng ký tham gia trực tuyến. Tại ngày hội, các doanh nghiệp rao tuyển 500 việc làm thêm với các công việc như dịch thuật, PR, tiếp thị số, chăm sóc khách hàng, thiết kế, tư vấn viên mỹ phẩm…

Đây là mô hình giúp cho cộng đồng freelancer (làm việc tự do) tăng thu nhập bằng việc làm thêm, việc làm từ xa và tăng hiệu quả, giảm chi phí nhân sự cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. 

H.Nga