Khẳng định giá trị của Công đoàn

Tin mới

22/07/2014 20:59

Thực tiễn 85 năm hoạt động đã chứng tỏ Công đoàn Việt Nam là tổ chức duy nhất có đủ bản lĩnh và năng lực đại diện; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động

Tại hội thảo khoa học với chủ đề “85 năm Công đoàn Việt Nam - Những giá trị bền vững” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận trung ương tổ chức sáng 22-7, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận đã làm rõ và khẳng định những giá trị bền vững, những thành tựu nổi bật mà tổ chức Công đoàn (CĐ) Việt Nam đã tạo dựng trong 85 năm qua.

Gắn liền lợi ích giai cấp với lợi ích dân tộc

Phát biểu tại hội thảo, ông Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - cho biết CĐ Việt Nam, tiền thân là tổ chức Công hội Đỏ Bắc Kỳ, thành lập ngày 28-7-1929. Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với phong trào công nhân (CN), lao động và cách mạng Việt Nam. Với bản chất giai cấp CN Việt Nam, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, được các lãnh tụ cách mạng tiếp thu, chọn lọc và vận dụng sáng tạo kinh nghiệm quốc tế, CĐ Việt Nam luôn là một tổ chức CĐ cách mạng, gắn liền lợi ích giai cấp CN với lợi ích toàn dân tộc, đồng hành với sự phát triển đất nước. Trải qua 85 năm, CĐ Việt Nam đã đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ mang bản chất giai cấp CN, luôn phấn đấu vì lợi ích của người lao động (NLĐ), của đất nước. Các thế hệ cán bộ CĐ đã tận tụy vì sự nghiệp xây dựng giai cấp CN và tổ chức CĐ Việt Nam. Thực tiễn 85 năm hoạt động đã chứng tỏ CĐ Việt Nam là tổ chức duy nhất có đủ bản lĩnh và năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp CN và NLĐ.

Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu khai mạc hội thảo
Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu khai mạc hội thảo

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, khẳng định từ khi ra đời cho đến nay, được Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, CĐ Việt Nam luôn là một tổ chức CĐ cách mạng, đồng hành với dân tộc. Trong quá trình hoạt động, CĐ Việt Nam luôn hướng về cơ sở, vì NLĐ, đây cũng là mục tiêu xuyên suốt của CĐ Việt Nam trong quá trình đổi mới.

Nhận diện thời cơ, vượt qua thách thức

36 tham luận tại hội thảo đã đúc kết những thành tựu chủ yếu, những kinh nghiệm và bài học quý của CĐ Việt Nam qua các thời kỳ và làm rõ hơn những đóng góp to lớn cùng những giá trị bền vững của tổ chức CĐ Việt Nam. Các đại biểu đã thảo luận những vấn đề liên quan đến thời cơ, thách thức đối với hoạt động của CĐ Việt Nam hiện nay và các năm tới; tính thống nhất trong tổ chức và hoạt động của CĐ Việt Nam suốt 85 năm qua; tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức và hoạt động CĐ Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với CĐ...

Đại diện cho hơn 1,3 triệu đoàn viên CĐ TP HCM - nơi hoạt động CĐ luôn sôi nổi, sáng tạo - bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đã trình bày tham luận nêu bật những thành tựu to lớn mà tổ chức CĐ của TP mang tên Bác đã đạt được, đóng góp vào sự nghiệp chung, thành tựu chung của CĐ Việt Nam trong 85 năm qua. Sự hình thành của đội ngũ CN Sài Gòn - Chợ Lớn cho đến những cơ sở Công hội Đỏ đầu tiên đã cho thấy tính chiến đấu và cách mạng của giai cấp CN, nhất là khi có Đảng lãnh đạo. Suốt 85 năm qua, trong thời kỳ đất nước còn lầm than dưới gông xiềng nô lệ hay trong xây dựng hòa bình, phong trào CN và hoạt động CĐ Sài Gòn - TP HCM luôn năng động, sáng tạo, đi đầu. Đặc biệt, sau ngày đất nước thống nhất, thực tiễn hoạt động CĐ TP đã tạo tiền đề cho công tác tổng kết thực tiễn, bổ sung, nâng tầm lý luận cho tổ chức và hoạt động CĐ; tham gia cùng nhà nước xây dựng các chính sách, thể chế cho phù hợp với CN - CĐ trong mọi tình hình.

Ông Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - cho rằng để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, CĐ cần tranh thủ và phát huy những thuận lợi, tìm biện pháp vượt qua khó khăn để tiếp tục đẩy mạnh phong trào CN và hoạt động CĐ. Bên cạnh đó, CĐ phải tiếp tục thực hiện tốt chức năng của mình như tập hợp, giáo dục CN lao động, tham gia quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi chính đáng của CN lao động. Đảng, nhà nước, MTTQ Việt Nam cần tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để CĐ hoạt động; tập hợp, đoàn kết CN thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

GS-TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương:

CĐ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình

Quá trình hình thành và phát triển của tổ chức CĐ là sự kết hợp hài hòa của phong trào CN với phong trào yêu nước của toàn dân tộc. Qua các tham luận trình bày tại hội thảo, có 6 giá trị bền vững cốt lõi của tổ chức CĐ. Thứ nhất là gắn bó máu thịt với dân tộc, trung thành tuyệt đối với lý tưởng, lợi ích tối cao của dân tộc, của giai cấp. Thứ hai là gắn bó máu thịt và trung thành với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Thứ ba là tinh thần triệt để cách mạng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với từng thời kỳ. Thứ tư là trong hoạt động thực tiễn, CĐ Việt Nam đã thể hiện vai trò tiên phong trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thứ năm là kiên trì phấn đấu, sáng tạo trong nội dung và phương thức hoạt động, hướng vào tập hợp, tổ chức, xây dựng giai cấp CN Việt Nam; bảo đảm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CN và NLĐ. Thứ sáu là có tinh thần quốc tế trong sáng, xây dựng được quan hệ hữu nghị và hợp tác với tổ chức CĐ của các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

Những giá trị bền vững này đã tạo nên bản lĩnh, bản sắc và sức mạnh của CĐ Việt Nam. 85 năm qua, CĐ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình là tổ chức đại diện cho giai cấp CN Việt Nam anh hùng của một dân tộc Việt Nam anh hùng.

 

Bài và ảnh: Văn Duẩn
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI