Khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam

Tin mới

15/08/2018 22:57

Đây là lưu ý của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần XII (nhiệm kỳ 2018-2023).

Khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam - Ảnh 1.

 Theo đó, hoạt động tuyên truyền phải hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên về vai trò và sứ mệnh lịch sử cũng như truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn (CĐ) Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, củng cố niềm tin của CNVC-LĐ vào sự lãnh đạo của Đảng. Hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, chú trọng hướng về cơ sở, các KCX-KCN nơi có đông công nhân. Kết hợp tuyên truyền Đại hội CĐ Việt Nam lần XII với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi CNVC-LĐ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp CĐ vận động cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ và nhân dân tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước.

K.An
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI