Nhiều hoạt động chăm lo cho đội ngũ giáo viên được các cấp Công đoàn giáo dục tỉnh Khánh Hòa triển khai
Nhiều hoạt động chăm lo cho đội ngũ giáo viên được các cấp Công đoàn giáo dục tỉnh Khánh Hòa triển khai

Năm qua, CĐ Giáo dục Khánh Hòa đã tham mưu với chính quyền trong việc bảo vệ, tăng cường quyền lợi cho đoàn viên, như: hỗ trợ 700.000 đồng/người/tháng cho giáo viên 2 huyện miền núi, hỗ trợ 50% mức lương theo ngạch cho giáo viên dạy chuyên, xây dựng các quỹ để hỗ trợ đoàn viên với số tiền gần 1 tỉ đồng… Năm học 2014-2015, CĐ Giáo dục tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; giám sát, bảo đảm quyền lợi cho đoàn viên; nâng cao năng lực cho cán bộ CĐ, xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh…

K.Nam