Năm đơn vị này hiện quản lý 167 CĐ cơ sở với 23.690 đoàn viên. Trong năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các cấp CĐ trong khối vẫn chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động. Hưởng ứng các phong trào thi đua, CNVC-LĐ thuộc khối đã thực hiện hơn 845 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và 18 công trình, sản phẩm mới. Qua vận động, đoàn viên, CNVC-LĐ trong khối đã đóng góp hơn 3,6 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai.

Khánh Hòa: Đóng góp hơn 3,6 tỉ đồng hỗ trợ người dân bị thiên tai - Ảnh 1.

Các đơn vị tại lễ ký kết giao ước thi đua

Trong năm 2021, khối thi đua sẽ do CĐ ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa làm khối trưởng sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động; nâng cao chất lượng các thỏa ước lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở.

Tin-ảnh: T.Tĩnh