Tham dự chương trình, ngoài kiến thức pháp luật về AT-VSLĐ, học viên còn được phổ biến các quy tắc cơ bản về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, phân tích nguy cơ tiềm ẩn trong công tác kiểm tra hiện trường, đặc biệt là kỹ năng nhận diện mối nguy và xác định rủi ro có thể xảy ra trong quá trình công tác như leo cao, lắp đặt công tơ, xử lý sự cố điện…

Khánh Hòa: Hạn chế rủi ro cho công nhân ngành điện - Ảnh 1.

Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động ngành điện

Bên cạnh đó, Điện lực Khánh Hòa xây dựng những giải pháp hữu hiệu trong công tác AT-VSLĐ nhằm hạn chế rủi ro cho công nhân ngành điện trong quá trình làm việc như: kiểm tra hệ thống lưới điện, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cơ sở; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các tổ, đội trong quản lý vận hành lưới điện.

K.Nam