Bốn gia đình CN được khảo sát đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thu nhập bấp bênh nên không đủ khả năng nâng cấp, sửa chữa nhà cửa. Trên cơ sở khảo sát, CĐ các Khu Kinh tế - Khu Công nghiệp tỉnh sẽ có tờ trình gửi Ban Quản lý Quỹ Xã hội CĐ Khánh Hòa xem xét có chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm giúp đoàn viên an cư lạc nghiệp. Dự kiến, mỗi trường hợp sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây Mái ấm CĐ.

Khánh Hòa: Hỗ trợ công nhân nghèo an cư - Ảnh 1.

Lãnh đạo Công đoàn các Khu Kinh tế - Khu Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa thăm công nhân khó khăn về nhà ở

CĐ các Khu Kinh tế - Khu Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm kỷ niệm 90 năm thành lập CĐ Việt Nam và Tháng CN năm 2019.

Tin-ảnh: K.Nam