Tham dự chương trình, ngoài nghe thông tin về các liên quan đến BHXH, các đại biểu cũng nêu thắc mắc về điều kiện nghỉ hưu sớm, chế độ nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép, thời hạn hợp đồng đối với giáo viên mới trúng tuyển... Hầu hết thắc mắc của các đại biểu đều được giải đáp thỏa đáng.

Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa hiện quản lý 36 Công đoàn cơ sở trực thuộc với 2.547 đoàn viên. Buổi tư vấn góp phần nâng cao kiến thức về chính sách pháp luật cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, từ đó làm tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

T.Tĩnh