Mới đây, do sơ suất, tôi làm hư hỏng xe, công ty buộc phải bồi thường 2 tháng lương và trừ dần vào lương hằng tháng, mỗi tháng 1,5 triệu đồng. Mức khấu trừ như vậy là quá cao...”.

Khấu trừ tiền lương quá cao

Ông Lê Hữu Chính, phó giám đốc công ty, trả lời: Theo quy định, mức khấu trừ không được quá 30% tiền lương của người lao động sau khi trích nộp các khoản BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập. Do sơ suất, công ty đã khấu trừ lương của anh Hưng dựa trên mức lương chính khi chưa trừ các khoản bảo hiểm. Chúng tôi sẽ điều chỉnh mức khấu trừ theo đúng quy định.