Khấu trừ tiền lương thực tế

Bà Lê Thị Thu Thủy, trưởng phòng tài vụ, trả lời: Tiền lương trên hợp đồng của anh Quân là 4,6 triệu đồng nhưng thu nhập thực tế hơn 9 triệu đồng mỗi tháng. Theo quy định, việc khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị là tiền lương thực tế người lao động nhận được hằng tháng sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm và nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Do vậy, việc công ty khấu trừ 30%, tương đương với 2,8 triệu đồng, là đúng quy định.