Đến dự có trên 100 điển hình lao động giỏi, lao động sáng tạo và gần 40 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua từ tháng 8-2003 đến tháng 8-2004. Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch CĐ Bưu điện TP, cho biết CĐ đã phát động phong trào “Mỗi người một việc làm thiết thực vì sự phát triển Bưu điện TPHCM”, được CNVC-LĐ hưởng ứng, đã có 912 sáng kiến, đề xuất được đăng ký thực hiện, tập trung vào việc hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh... góp phần thực hiện kế hoạch đạt doanh thu 4.642 tỉ đồng trong năm 2004.

Tại hội nghị, các đại biểu đã giao lưu với 6 điển hình cá nhân, tập thể lao động giỏi, lao động sáng tạo; khen thưởng cho 109 cá nhân và 36 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào, với tổng kinh phí 76 triệu đồng.

T.Minh