Dịp này, CĐ khối bộ cũng tuyên dương, khen thưởng cho 134 học sinh giỏi khác, tổng trị giá trao thưởng lần này gần 20 triệu đồng. Từ năm 1999 đến nay, CĐ khối đã tuyên dương, khen thưởng và trao học bổng cho trên 450 con CNVC-LĐ vượt khó học giỏi. 

T.Đình