Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình trong công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội... 


Đến nay, TPHCM đã có 100.000 hộ nghèo được hỗ trợ vốn thoát nghèo và nhiều hộ vươn lên làm ăn khá giả; giảm số hộ nghèo xuống còn 4.000 hộ. Tại các trung tâm bảo trợ xã hội, có gần 15.000 lượt trẻ em bệnh tật, người già neo đơn và hơn 30.000 người sau cai nghiện được chăm sóc, dạy nghề, lao động tại chỗ.

P.Hồ