Công đoàn ngành đã khen thưởng 14 tổ khai thác và 70 công nhân của 7 đơn vị đóng tại khu vực Tây Nguyên gồm Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray, Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Mang Yang, Kon Tum và Công ty CP Cao su Sa Thầy.

Bên cạnh đó, là đơn vị đầu tiên về đích (về trước kế hoạch 51 ngày) trong năm nay, tập thể lao động Nông trường Đoàn Văn Tiến vừa được Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) thưởng nóng 70 triệu đồng.

N.Hoàng