Theo đó, Công đoàn (CĐ) cơ sở sẽ tiếp nhận, tổng hợp sáng kiến; phối hợp với đơn vị chuyên môn đánh giá, thẩm định và cập nhật sáng kiến trên Cổng trực tuyến của Tổng LĐLĐ Việt Nam (https://congdoanvietnam.org/75nghin-sangkien-vuotkho-phattrien/). Đồng thời, xét chọn các sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc và giới thiệu với CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở bảo đảm số lượng yêu cầu. Kết thúc 40 ngày cao điểm (đến 20-4), các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành trung ương và tương đương gửi hồ sơ (tờ trình, bản tóm tắt sáng kiến...) về Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Khởi động 40 ngày cao điểm phát huy sáng kiến - Ảnh 1.

Pano Chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển”do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động

Từ ngày 22-4, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức xét chọn và biểu dương các sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc. Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng lưu ý các sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc được khen thưởng ở cả 4 cấp CĐ phải được cập nhật đầy đủ trên Cổng trực tuyến. Riêng các sáng kiến thuộc bí mật công nghệ chỉ cần cập nhật tên sáng kiến, tóm tắt hiệu quả và khen thưởng (nếu có).

V.Duẩn