Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 3-3 đã ban hành Kế hoạch tổ chức xét chọn trao tặng "Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh" lần thứ III, năm 2018, nhằm tôn vinh CN, lao động trực tiếp sản xuất tại các DN thuộc các thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" do tổ chức CĐ phát động. Qua đó tiếp tục động viên, khích lệ đội ngũ CN lao động trực tiếp sản xuất, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" góp phần xây dựng doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, xây dựng giai cấp CN và tổ chức CĐ vững mạnh.

Khởi động giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh - Ảnh 1.

Theo hướng dẫn, đối tượng xét tặng là đoàn viên CĐ, CN lao động, kỹ sư, kỹ thuật viên đang trực tiếp lao động, sản xuất trong các DN, đơn vị thuộc các thành phần kinh tế có tổ chức CĐ, có thời gian làm từ 5 năm trở lên; chưa được nhận "Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh". Cá nhân được xét chọn trao tặng "Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh" phải là tấm gương tiêu biểu, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sản xuất với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, chấp hành tốt nội quy, quy chế của DN, đơn vị;  có thành tích về đào tạo, kèm cặp, bồi dưỡng giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, tay nghề, chuyên môn; tích cực tham gia hoạt động CĐ, hàng năm đạt danh hiệu đoàn viên CĐ xuất sắc.

Đối với CN, lao động phải có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao (được cấp có thẩm quyền công nhận); hoặc đạt giải nhất, nhì trong các Hội thi tay nghề cấp tỉnh, thành phố, Bộ, ngành Trung ương trở lên; có ít nhất 1 Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn; hoặc 2 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; hoặc đã được tặng 1 Bằng khen của LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương và tương đương trở lên Tích cực đào tạo, kèm cặp, bồi dưỡng giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với kỹ sư, kỹ thuật viên phải có ít nhất 2 Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam; hoặc có từ 2 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trở lên (được cấp có thẩm quyền công nhận) đã được áp dụng vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao; hoặc đạt giải nhất, nhì trong các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố, Bộ, ngành Trung ương trở lên; tích cực đào tạo, kèm cặp, bồi dưỡng giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ.

Dự kiến lễ trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 2018 tại Hà Nội.

Tin -ảnh K.An