Đây là phần thưởng cao quý của Tổng LĐLĐ Việt Nam dành tặng cán bộ Công đoàn (CĐ) các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động CĐ, góp phần xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Khởi động Giải thưởng Nguyễn Văn Linh - Ảnh 1.

Ngoài một số tiêu chuẩn chung, người được xét chọn phải có ít nhất 2 sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong các lĩnh vực: Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh... được cấp có thẩm quyền công nhận, được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của CĐ trong cán bộ, đoàn viên, người lao động. 

Tổ chức CĐ nơi cán bộ CĐ được đề nghị xét trao tặng giải thưởng phải đạt danh hiệu tập thể CĐ vững mạnh trong năm xét trao tặng giải thưởng. Đối với cán bộ CĐ cơ sở phải đạt danh hiệu đoàn viên CĐ xuất sắc, ưu tiên những trường hợp có giấy khen từ cấp huyện trở lên trong năm xét trao tặng giải thưởng. 

Đối với cán bộ CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, cán bộ CĐ cấp tỉnh, ngành trung ương và tương đương phải đạt danh hiệu đoàn viên CĐ xuất sắc, ưu tiên những trường hợp có bằng khen từ cấp tỉnh, ngành trở lên trong năm xét trao tặng giải thưởng. Quy trình xét chọn được thực hiện từ LĐLĐ tỉnh, TP trực thuộc trung ương, CĐ ngành trung ương và tương đương đến cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam. Hồ sơ đề nghị xét trao giải thưởng gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam trước ngày 10-6. 

N.Tú