Công nhân một doanh nghiệp tại quận 12, TP HCM hoang mang khi giám đốc bỏ trốn, xù lương và nợ BHXH
Công nhân một doanh nghiệp tại quận 12, TP HCM hoang mang khi giám đốc bỏ trốn, xù lương và nợ BHXH

Đó là lưu ý của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội với lãnh đạo BHXH Việt Nam khi triển khai nhiệm vụ trọng năm 2104.

BHXH Việt Nam cho biết trong năm 2013, có 249.367 đơn vị tham gia BHXH bắt buộc (tăng 5,9% so với năm 2012) với số người tham gia là 10.881.065 người (tăng 449.448 người so với cùng kỳ năm 2012); Số thu BHXH bắt buộc là 105.018 tỷ đồng (tăng 17,65% so với năm 2012); Giải quyết 133.986 người hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động hằng tháng (tăng 6% so với năm 2012); khoảng 173.584 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2012); số thu BHXH tự nguyện ước đạt 552 tỷ đồng (vượt 12,63% kế hoạch, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2012).

Đảm bảo quyền thụ hưởng BHXH của người lao động là ưu tiên hàng đầu của ngành BHXH
Đảm bảo quyền thụ hưởng BHXH của người lao động là ưu tiên hàng đầu của ngành BHXH

Trước tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, trong năm 2013, BHXH các địa phương đã tiến hành khởi kiện 2.463 đơn vị nợ BHXH với số tiền nợ là 1.248 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành nhiều giải pháp như đôn đốc thu, kiểm tra, chấn chỉnh các đơn vị cố tình né tránh việc tham gia BHXH đối với người lao động, khởi kiện các đơn vị nợ, công bố các đơn vị nợ lên các phương tiện thông tin đại chúng, tham mưu với UBND tỉnh thành lập tổ thu nợ liên ngành. Nhờ vậy, đến hết năm 2013, số nợ BHXH là 4.752 tỷ đồng, bằng 4,3% tổng số phải thu, giảm 1,4% so với năm 2012.

Đảm bảo quyền thụ hưởng BHXH của người lao động là ưu tiên hàng đầu của ngành BHXH
Đảm bảo quyền thụ hưởng BHXH của người lao động là ưu tiên hàng đầu của ngành BHXH
Tin -ảnh: K.Linh