Không cần điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH

- Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Nếu do đổi hoặc cấp lại CMND mà thiếu ngày tháng sinh so với trước đó thì cơ quan BHXH sẽ không yêu cầu người lao động điều chỉnh lại nội dung này trong sổ BHXH. Việc điều chỉnh thông tin trên CMND như bạn nêu cũng không gặp trở ngại gì khi hưởng BHXH, BHTN.