Năm 1995, tôi chuyển sang Công ty May Việt Tiến và được làm sổ BHXH vào năm 1996. Tuy nhiên, sổ BHXH ghi chức danh của tôi giai đoạn 1987-1993 chung chung là “công nhân” khiến tôi có nguy cơ không được hưởng chế độ độc hại khi tính hưởng BHXH...

Trần Minh Liên (quận Bình Thạnh, TP HCM)

- Ông Vũ Ngọc Quỳnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Kinh doanh Len Sài Gòn, trả lời: Do thời gian qua khá lâu, hầu hết nhân sự đã thay đổi, công ty cũng không còn lưu giữ bất cứ hồ sơ nào của chị Liên nên không thể xác định được giai đoạn 1987-1993, chị làm việc ở bộ phận nào.

 Không có căn cứ để xác nhận làm công việc nặng nhọc

Mặt khác, theo “phiếu kiểm tra lương thực” năm 1987 mà chị Liên cung cấp thì mục nghề nghiệp cũng chỉ ghi là “công nhân”. Chị Liên cũng không có bất cứ giấy tờ nào khác (HĐLĐ, quyết định tiếp nhận…) để chứng minh mình là công nhân trực tiếp vận hành máy may công nghiệp. Do đó, công ty không có căn cứ để xác nhận cho chị.